Պարարտանյութերի զննում

  • Rotary Drum Sieving Machine

    Պտտվող թմբուկի մաղող մեքենա

    Ի Պտտվող թմբուկի մաղող մեքենա բարդ պարարտանյութերի արտադրության մեջ սովորական սարքավորում է, որը հիմնականում օգտագործվում է վերադարձված նյութերն ու պատրաստի արտադրանքը տարանջատելու համար, նաև իրականացնում է վերջնական ապրանքների դասակարգում և նույնիսկ դասակարգում վերջնական արտադրանքները: 

  • Linear Vibrating Screener

    Գծային թրթռումային զննիչ

    Ի Գծային թրթռումային զննիչ օգտագործում է թրթռումային շարժիչից հզոր թրթռացող աղբյուր, նյութերը ցնցվում են էկրանին և ուղիղ գծով առաջ շարժվում: